KONTAKT


Pořadatel:

Dělnický dům v Odrách, p. o.
Kopečná 23, 742 35 Odry

+420 556 715 683
reditel@delnickydumodry.cz